Επικοινωνία

Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων

1-ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΑΕΡΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων

Στις 7/1/2022 η εταιρεία μας υπέγραψε με το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  σύμβαση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» συνολικής αμοιβής 917.724,97 €.Η σύμβαση αφορά  την εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού εννέα (9) γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων, με αντικείμενο τον ΗΜ εξοπλισμό με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος, την προστασία των υπόγειων νερών από εξάντληση καθώς και την ενεργειακά βέλτιστη εκμετάλλευση. Αφορά σε υφιστάμενες περιοχές άρδευσης και όχι νέων περιοχών προς άρδευση.

Η σύμβαση αφορά  την εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού εννέα (9) γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος, την προστασία των υπόγειων νερών από εξάντληση και την ενεργειακή βέλτιστη εκμετάλλευση. Τοποθετήθηκαν μετατροπείς συχνότητας για την τροφοδοσία των αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή πίεση και να αυξομειώνεται η πίεση ανάλογα με τις απαιτήσεις. Όλα αυτά οδηγούν τα αντλητικά συγκροτήματα να λειτουργούν στο βέλτιστο σημείο απόδοσης. Επιπλέον έγινε εγκατάσταση συστήματος τηλέ-ελέγχου και τηλεχειρισμού (SCADA) για την απομακρυσμένη επιτήρηση των εννέα υδρογεωτρήσεων.