Επικοινωνία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΜΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΗΣ

IMG-20aff3903de75ae529f752318b327196-V

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΜΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΗΣ

Οι συνεχώς αυξανόμενες υδρευτικές ανάγκες των Δήμων σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό απωλειών, είτε λόγω του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης είτε λόγω παράνομης χρήσης, καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του μετρητικού εξοπλισμού και στη ΔΕΥΑ Πύλης, με το «Σύστημα Τηλεμέτρησης». Το Σύστημα βασίζεται σε «έξυπνους» μετρητές νερού και δίνει στην κάθε υπηρεσία ύδρευσης την δυνατότητα απομακρυσμένης και συνεχούς λήψης μετρήσεων, άμεσης αναγνώρισης προβλημάτων διαρροών και καλύτερης επίβλεψης του δικτύου διανομής.

Λαμβάνοντας υπόψη της όλα αυτά και ιεραρχώντας τις προκύπτουσες, κάθε φορά ανάγκες, η παρούσα Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο κ. Κώστα Μαράβα, αποφασισμένο να βάλει τάξη σε κάθε τι πεπαλαιωμένο, αλλάζοντας άρδην την λειτουργία του Δήμου, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αλλά και κάθε είδους χρηματοδοτικά εργαλεία, που με μεθοδικότητα εκμεταλλεύεται, έδωσε εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του την σύνταξη μελέτης, μέσω της οποίας, ο σχεδιασμός θα γίνει τελικά πράξη.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο υπόσχεται να εκσυγχρονίσει τον μετρητικό εξοπλισμό θα υλοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ , έχει προϋπολογισμό 2.038.560,00 €, με κύριο του έργου τη ΔΕΥΑ Πύλης και Φορέα χρηματοδότησης το Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΥΠ.ΕΝ.).

Πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 6.000 ψηφιακοί υδρομετρητές, στους καταναλωτές, σε όλους τους οικισμούς ων Δ.Ε. Γόμφων & Δ.Ε. Πιαλείας καθώς  και στις κοινότητες Πύλης και Αγ. Βησσαρίωνα. Θα τοποθετηθούν επίσης διατάξεις υδρομετρητών για τον έλεγχο των διαρροών σε διάφορα σημεία των δικτύων ύδρευσης καθώς και στις θέσεις των δεξαμενών.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη του όλα τα παραπάνω ο καθένας, εύκολα μπορεί να καταλάβει την σημαντικότητα του εν λόγω έργου, καθώς με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασφαλούς και σύγχρονου συστήματος καταγραφής από ψηφιακούς υδρομετρητές και μεταφοράς δεδομένων :

– Αναβαθμίζεται η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου από τους χρήστες νερού,

– Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των υδατοκλοπών,

– Μειώνεται το μη τιμολογούμενο νερό  και μπορεί να εφαρμοστεί αξιόπιστα η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 135275/2017, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει έγκαιρη και αξιόπιστη καταμέτρηση.

– Επιτυγχάνεται διαρκής & ποσοτική παρακολούθηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών, ενεργή παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, και πλήρη γνώση της λειτουργίας των δικτύων, ώστε να περιοριστούν οι διαρροές και να βελτιωθεί η επάρκεια του νερού.