Επικοινωνία

Χωματουργικά

Χωματουργικά

Η εταιρεία μας διαθέτει καινούρια, ιδιόκτητα μηχανήματα έργου και έμπειρους χειριστές αναλαμβάνοντας την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. Εκσκαφές, αποχωματώσεις, επιχωματώσεις, μεταφορά – αποκομιδή μπαζών, κάθε είδους διαμορφώσεις και προετοιμασίας εδάφους.