Επικοινωνία

Κατασκευή πισίνων

Κατασκευή πισίνων

  • Μελέτη σχεδιασμός (επίσκεψη στο χώρο, επιμετρήσεις, σχέδια)
  • Έκδοση οικοδομικών-ειδικών αδειών (συνεννόηση φορείς-υπηρεσίες, συνεργασία μηχανικών)
  • Κατασκευή και επίβλεψη (χωματουργικά-σκυροδετηση, παρακολούθηση σταδίων εξέλιξης, εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού)
  • Ανακατασκευή (εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, αντικατάσταση μη λειτουργικού εξοπλισμού)
  • Υποστήριξη και συντήρηση (επανέλεγχος, μετρήσεις, προσθήκη χημικών, προγραμματισμός υδάτινων σχημάτων, φωτομετρικές αναλύσεις, παρακολούθηση συστημάτων ροής, φίλτρανσης, ανακυκλοφορίας)
  • Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης-απολύμανσης
  • Διασφάλιση προσβασιμότητας σε Αμεα