Επικοινωνία

Service Category: Architecture

Πράσινο

Μελέτη, κατασκευή & συντήρηση έργων πρασίνου (κηποτεχνία, φύτευση, άρδευση) Εκπόνηση αρδευτικών μελετών Εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας & επιφανειακής άρδευσης σε καλλιέργειες Εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης  

Read More