ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

Η επιχείρησή μας σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει τεχνολογικές λύσεις τηλεμετρίας – τηλεελέγχου που αφορούν:

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΑΜΙ) για τη μεταφορά και διανομή νερού σε δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης με τη χρήση αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Οι λύσεις αυτές είναι κατάλληλες σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας προσφέροντας:

εξοικονόμηση πόρων

βέλτιστη τεχνικοοικονομική διαχείριση του δικτύου

ικανοποίηση των χρηστών / καταναλωτών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (SCADA) που επιτρέπουν σε οργανισμούς – επιχειρήσεις:

R

να ελέγχουν βιομηχανικές διαδικασίες τοπικά ή σε απομακρυσμένες περιοχές

R

να παρακολουθούν, συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

R

να αλληλεπιδρούν άμεσα με όργανα / συσκευές μέσω του λογισμικού διεπαφής ανθρώπου – μηχανής (ΗΜΙ)

R

να καταγράφουν τα συμβάντα σε ένα αρχείο καταγραφής.

Ενημερωθείτε για τα συστήματα τηλεελέγχου & τηλεμετρίας SCADA, εδώ