ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Για την αφαίρεση των νιτρικών που περιέχονται στο νερό της γεώτρησης στη θέση Πλατανίδια, επιλέχθηκε η μέθοδος της ιοντοεναλλαγής.

Το σύστημα επεξεργασίας του νερού αποτελείται από 2 εμπορευματοκιβώτια (container) με ανεξάρτητη λειτουργία το ένα από το άλλο

Το ακατέργαστο νερό αφού περάσει από ένα δίδυμο σακόφιλτρο, εισέρχεται προς επεξεργασία στις 2 στήλες που περιέχουν την ιοντοεναλλακτική ρητίνη. Η ρύθμιση της παροχής του νερού σε κάθε container γίνεται αυτόματα μέσω του εγκατεστημένου παροχόμετρου και της ηλεκτροκίνητης βάνας.

Στο επάνω μέρος κάθε στήλης είναι τοποθετημένη αυτόματη ογκομετρική κεφαλή που αναγεννά την ρητίνη με διάλυμα αλατόνερου όταν περάσει συγκεκριμένη ποσότητα νερού.

Τέλος, το επεξεργασμένο νερό καταλήγει σε παρακείμενη δεξαμενή αποθήκευσης.

Το κάθε container έχει δυνατότητα νε επεξεργάζεται έως 1000 m3 νερού ανά ημέρα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Βόλος, Πλατανίδια

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

100.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Γεωτρήσεις
Υδραυλικά
0
ημέρες
0
Τεχνικές ειδικότητες