ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των σιντριβανιών και υδάτινων σχηματισμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται μέσω τακτικών προγραμματισμένων και απρόβλεπτων επισκέψεων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Θεσσαλονίκη

Τεχνικές Υπηρεσίες

Κατασκευή σιντριβανιών
Ηλεκτρομηχανολογικά
0
χρόνια
0
Τεχνικές ειδικότητες