ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Κατασκευή αυτόνομων συστημάτων υδάτινων σχηματισμών σιντριβανιού τύπου ANTIVANTAL για την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Πλατεία Πρωτομαγιάς , Λάρισα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

40.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Κατασκευή Σιντριβανιών
Ηλεκτρομηχανολογικά
Υδραυλικά
0
ημέρες
0
Τεχνικές ειδικότητες