ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης , ο καθαρισμός της κολυμβητικής δεξαμενής και η παροχή αναλώσιμων υλικών ( π.χ  χλώριο )  για 1 ( ένα ) έτος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Θεσσαλονίκη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

66.384 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρομηχανολογικά