ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και κατασκευή τεχνητής λίμνης / σιντριβανιού σε κέντρο δεξιώσεων στη Λάρισα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Λάρισα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

40.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικά
Κατασκευή Σιντριβανιών
Ανάπλαση διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
0
ημέρες
0
Τεχνικές ειδικότητες