ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Εκσυγχρονισμός εννέα (9) γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος, την προστασία των υπόγειων νερών από εξάντληση και την ενεργειακή βέλτιστη εκμετάλλευση. Τοποθετήθηκαν μετατροπείς συχνότητας για την τροφοδοσία των αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή πίεση και να αυξομειώνεται η πίεση ανάλογα με τις απαιτήσεις. Όλα αυτά οδηγούν τα αντλητικά συγκροτήματα να λειτουργούν στο βέλτιστο σημείο απόδοσης. Επιπλέον έγινε εγκατάσταση συστήματος τηλέ-ελέγχου και τηλεχειρισμού (SCADA) για την απομακρυσμένη επιτήρηση των εννέα υδρογεωτρήσεων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Φάρσαλα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1.390.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικά
Γεωτρήσεις