ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή Φρούριο Λάρισας

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Λάρισα

Τεχνικές Υπηρεσίες

Πράσινο
Ηλεκτρομηχανολογικά
Ανάπλαση διαμόρφωση εξωτερικών χώρων