ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Το παρόν έργο αφορά συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου και Νότιας Ρόδου που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), όπου εκτελούνται εργασίες για την επισκευή διαρροών σε αγωγούς και δικλείδες, των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για αντίστοιχες εργασίες επισκευών που έχουν εκτελεστεί από συνεργεία της ΔΕΥΑΡ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Ρόδος

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

300.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Οικοδομικά
Υδραυλικά
0
μήνες
0
Τεχνικές ειδικότητες