ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ PROJECT

Εκσυγχρονισμός Γεωτρήσεων ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή

Φάρσαλα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1.390.000 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

Γεωτρήσεις
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες
0
ημέρες
0
Τεχνικές ειδικότητες