ΠΙΣΙΝΑ - ΣΠΑ - ΧΑΜΑΜ - ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

Ολοκληρωμένες λύσεις με άψογη αισθητική και εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνουν:

Μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή υδάτινου περιβάλλοντος

Υποστήριξη και εγγυημένη συντήρηση εξοπλισμού

Προϊόντα από γνωστούς οίκους του εξωτερικού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές

Ειδικότερα, οι προσφερόμενες λύσεις αφορούν:

R

Συστήματα ανακυκλοφορίας και φίλτρανσης του νερού

R

Υδάτινους σχηματισμούς (Συντριβάνια-Τεχνητούς Καταρράκτες-Τεχνητές Λίμνες)

R

Φωτισμό

R

Ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης και ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού

R

Προσθήκηχημικών

R

Αξεσουάρ – βοηθητικό εξοπλισμό