ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Μονάδα επεξεργασίας νερού γεώτρησης ( προφίλτρανση, φίλτρανση, αντίστροφη όσμωση ) – Θεσσαλονίκη