ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

Συντήρηση και κατασκευή μέρους μονάδας αφαλάτωσης στις βραχονησίδες Στρογγύλη & Ρω στο Καστελόριζο