ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ

Διάνοιξη αποστραγγιστικών γεωτρήσεων στο φράγμα Μόρνου ΕΥΔΑΠ