ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Αυτόματο σύστημα απομακρυσμένων μετρήσεων μετρητών (Υδρόμετρα – Αμφίδρομη επικοινωνία) – Ρόδος