ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, την κατασκευή και την υποστήριξη για άρτια λειτουργία κάθε είδους γεωτρήσεων.

R

Υδρογεωτρήσεις

R

Γεωθερμίας

R

Αφαλάτωσης

R

Οριζόντιες γεωτρήσεις για συγκράτηση πρανών

R

Γεωτρήσεις γεωτεχνικών αποτελεσμάτων

Διεκπεραιώνουμε όλα τα στάδια κατασκευής μίας γεώτρησης ξεκινώντας από:

R

Μελέτη του χώρου για τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου διάνοιξης
(παράγοντας που καθορίζει την έκδοση άδειας)

R

Διάνοιξη και διασωλήνωση της γεώτρησης με κατάλληλο γεωτρύπανο

R

Καθαρισμός γεώτρησης (AIRLIFT- δι’ εμφυσήσεως αέρος)

R

Τοποθέτηση Αντλιών

R

Τοποθέτηση Οργάνων καταγραφής και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νερού (παροχή, στάθμη, αγωγιμότητα, θολότητα, σκληρότητα, Redox, θερμοκρασία)

Διαθέτοντας τεράστια εμπειρία που αποδεικνύεται με την ποικιλία έργων που έχουμε εκτελέσει, προσφέρουμε επαγγελματικές και καινοτόμες λύσεις στο ελάχιστο δυνατό κόστος.