ΑΡΔΕΥΣΗ - ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

Στηριζόμενοι στην επιστημονική κατάρτιση, την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία εγκαθιστούμε συστήματα άρδευσης σε κήπους, αστικό πράσινο, αθλητικές εγκαταστάσεις και κάθε είδους γεωργικών καλλιεργειών.

Επιπλέον, η επιχείρηση διαθέτοντας εξειδίκευση στη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας άρδευσης SDI επιτυγχάνει εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, ορθολογική διαχείριση αρδευτικού νερού και μέγιστη απόδοση στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών.

Όλες οι προτάσεις μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη χρήση εξελιγμένων προγραμμάτων λογισμικού και υποστηρίζονται από εξειδικευμένα συνεργεία.