Στις 7/1/2022 η εταιρεία μας υπέγραψε με το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  σύμβαση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» συνολικής αμοιβής 917.724,97 €.Η σύμβαση αφορά  την εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού εννέα (9) γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων, με αντικείμενο τον ΗΜ εξοπλισμό με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος, την προστασία των υπόγειων νερών από εξάντληση καθώς και την ενεργειακά βέλτιστη εκμετάλλευση. Αφορά σε υφιστάμενες περιοχές άρδευσης και όχι νέων περιοχών προς άρδευση.

Η σύμβαση αφορά  την εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού εννέα (9) γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων, με αντικείμενο τον ΗΜ εξοπλισμό με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος, την προστασία των υπόγειων νερών από εξάντληση καθώς και την ενεργειακά βέλτιστη εκμετάλλευση. Αφορά σε υφιστάμενες περιοχές άρδευσης και όχι νέων περιοχών προς άρδευση.