• Υδρογεωτρήσεις
  • Γεωθερμίας
  • Αφαλάτωσης
  • Οριζόντιες για συγκράτηση πρανών
  • Γεωτεχνικών αποτελεσμάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια ανόρυξης και εκσυγχρονισμού γεωτρήσεων όπως είναι ο προσδιορισμός σημείου διάνοιξης , διάνοιξη,  διεύρυνση και σωλήνωση της υδρογεώτρησης καθώς και αξιοποίησης της με την τοποθέτηση αντλιών και ειδικών οργάνων για την καταγραφή και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών ποιότητας νερού σε πραγματικό χρόνο.

Επιλεγμένα Έργα

Συντήρηση Σιντριβανιών Για Site
Κατασκεύη πισινών σε ιδιωτικές κατοικίες
Ανακατασκευή σιντριβανιού στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης
Πισίνα Μύκονος (Mykonos Beach Hotel)
Κέντρο Δεξιώσεων
Κολυμβητήριο Τούμπα
Σιντριβάνι Εύοσμος